Slova

Nakon što su djeca učvrstila pokrete, i naučila osnovne smjerove pisanja (za velika tiskana slova), možemo krenuti s vježbama pisanja prvih slova. Počinjemo slovom "I". Za svako slovo predviđeno je po 5 vježbi, a koliko ćemo se zadržati na kojoj vježbi ovisi o potrebama djeteta. Moramo voditi računa o ispravnom smjeru pisanja svakog slova.

slova 1

Pinterest

Follow Me on Pinterest
Creative Commons License
Igram se i učim by Dubravka Kocanjer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://igramseiucim.com/