Igre s olovkom

Igre s olovkomIgre s olovkom su elementarne vježbe grafomotorike,orijentacije na papiru i smjera pisanja.
Nastale su po uzoru na "MOS: vaje motorike, orientacije in smeri" priručnika za učitelje i roditelje, autorica H. Bavčar i A. Lavrenčič.

Zašto "Igre s olovkom"

Glavni principi koje nastojim slijediti u svom radu su: omogućiti djetetu da bude uspješno u onome što radi i smanjiti mogućnost pogreške pri izvođenju zadataka na minimum. Na taj način održavam dijete motiviranim za rad a vježbanje ne postaje izvor frustracija. To nikako ne znači da su zadatci koje postavljam pred dijete prelagani, jer takvi zadatci djetetu bi s vremenom postali dosadni. Oni su jedino predvidljivi. Dijete, jednom kada usvoji princip izvođenja zadatka unaprijed zna što može očekivati i zato nije napeto i nesigurno u očekivanju zadatka, već naprotiv samouvjereno i sigurno.

Kada djetetu s intelektualnim poteškoćama ili autizmom damo list papira s npr. crtežom psa i pseće kućice mislimo da  mu je logično  i potpuno jasno da bi trebalo spojiti tog psa s njegovom kućicom, odn povući liniju od psa do kućice. No pred njim su dva zadatka, prvo treba shvatiti što se od njega traži, a zatim izvesti i motorički zadatak odn. povući crtu. Ukoliko se radi o djetetu koje još ima i poteškoća s  motorikom ovaj zadatak za njega postaje dovoljno kompliciran da dijete unaprijed odustaje od izvođenja. Onda mislimo da djetetu nismo dali sličice koje su mu interesantne , pa ćemo ih zamijeniti npr. sličicom dječaka i sladoleda. Kad dijete shvati što od njega tražimo, ponovno ćemo mu promijeniti sličice, a eventualno i smjer izvođenja zadatka kako bi razbili monotoniju. No, na ovaj način samo smo dodatno zbunili dijete.

Ono što u ovakvoj situaciji moramo učiniti jest da "odvojimo" kognitivni od motoričkog zadatka. Budući da nam je ovdje cilj vježbati motoričku vještinu, kognitivni zadatak moramo svesti na minimum a to možemo postići jedino tako ako je on djetetu dovoljno predvidljiv. Na taj način dijete će se u potpunosti posvetiti motoričkom zadatku a što nam je u ovom slučaju i cilj. Upravo zbog toga, preporučam ove vježbe kao početnu fazu u vježbanju grafomotorike kod djece s intelektualnim poteškoćama i autizmom jer će im omogućiti da izvježbaju  pokrete koji su potrebni za pisanje,te  istovremeno usvoje orijentaciju na listu papira kao i smjer pisanja.Na taj način  stvorili smo dobre temelje za složenije grafomotoričke vježbe.

Po čemu su ove vježbe drugačije od ostalih

Orijentacijske točke - u vježbama se koriste uvijek 4 iste orijentacijske točke. U početku su to crteži (sunce, trava, auto, policajac) a kasnije se koriste simboli . One olakšavaju orijentaciju na papiru i usvajanje smjera pisanja.

Snop linija - u svakoj vježbi dijete povlači snop linija između dvije točke. Povlačenje snopa linija pruža mogućnost autokorekcije. Višestrukim ponavljanjem pokret postaje sve sigurniji i precizniji. Zbog višestrukih linija koje se međusobno prekrivaju, pogreške su manje upadljive što je važno za samopouzdanje učenika. Na taj način omogućujemo učeniku da bude uspješno što ga motivira za daljnji rad

Izvođenje vježbi na listovima različitog formata - u početku se vježbe izvode na formatu A4, a zatim na duplo manjem formatu i tako dalje dok ne dođemo do pisanja u crtovlju.

Cilj vježbi

Pripremiti dijete za početno pisanje velikih tiskanih slova.

Fiksiranje pogleda
Koordinacija oko-ruka
Usvajanje 4 orijentacijske točke na listu
Preciznost u povlačenju linija OD-DO
Povlačenje linija

Koraci

Orijentacija i smjer
Ravna i kosa linija
Zakrivljena linija (luk)
Velika tiskana slova

Pinterest

Follow Me on Pinterest
Creative Commons License
Igram se i učim by Dubravka Kocanjer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://igramseiucim.com/