Ravna i kosa linija

Vježbe započinjemo povlačenjem uspravnih linija i to uvijek u smjeru odozgo prema dolje. Od sunca do trave. Uvijek povlačimo puno linija na istom zadatku, dok ne dobijemo snop linija. Nakon toga, vodoravne linije s lijeva na desno. Na kraju kose linije. Zbog uzastopnog ponavljanja istog pokreta, pokret postaje sigurniji i spretniji a dijete ima i mogućnost autokorekcije. Snop linija čini pogreške manje vidljivima. Takav način vježbi daje djeci osjećaj uspješnosti i motivira ih za daljnji rad. Ukoliko svaku liniju povlače drugom bojom vježba im postaje još zanimljivija. Sklop za vježbanje ravnih i kosih linija ima dvadesetak vježbi a svaka vježba izvodi se na nekoliko različitih formata.ravna i kosa linija

Pinterest

Follow Me on Pinterest
Creative Commons License
Igram se i učim by Dubravka Kocanjer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://igramseiucim.com/