Igre iz kutije

Slamke

Još jedna kutija preuzeta sa bloga We Can Do All Things. Dobra je za vježbanje pincetnog hvata, te koordinacije oko-ruka. Mogu se koristiti slamke, flomasteri, štapići i sl. Kao i kod svih ostalih kutija, važno je da kutija i zadatak budu prilagođeni potrebama djeteta. Ako je potrebno možete naglasiti boju oko svakog otvora.

slamke

Kvačice

Zadatak je ubaciti kvačice kroz odgovarajući otvor u kutiju vodeći pri tom računa o boji kvačice i podloge.

kvacice

Kapaljke

Zadatak je uz pomoć kapaljki premjestiti tekućinu iz jedne epruvete u drugu vodeći računa o boji . Ovaj zadatak je vrlo zahtjevan jer nije jednostavno m anipulirati kapaljkom. No djeca ga vole i često ga koristimo kao motivacijski zadatak odn. kao nagradu nakon uspješno obavljenih zadataka.

kapaljke

Umetanje uz otpor

Kroz mali prorez na gumi umeću se štapići različite debljine. Guma stvara otpor i otežava zadatak. Vježbu počinjemo s tanjim štapićima, a zadatak olakšavamo tako što umećemo štapić kroz prorez a dijete ga samo treba gurati kažiprstom do kraja. Pri tome treba paziti da prst ne gurne prejako jer će mu kutija "pojesti" prstić.

guma

Višestruki zadatak

Na metalnu pločicu na kutiji, složimo magnete u četiri različite boje. Zadatak je kopirati uzorak u slijedeći red, te nakon toga na svaki magnet postaviti po dvije metalne kuglice.

visestruki zadaci

Pinterest

Follow Me on Pinterest
Creative Commons License
Igram se i učim by Dubravka Kocanjer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://igramseiucim.com/