Igre iz kutije

Kvačice

Zadatak je ubaciti kvačice kroz odgovarajući otvor u kutiju vodeći pri tom računa o boji kvačice i podloge.

kvacice

Pinterest

Follow Me on Pinterest
Creative Commons License
Igram se i učim by Dubravka Kocanjer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://igramseiucim.com/