Igre iz kutije

Igre iz kutije

Što su igre iz kutije?

 
Jednostavne, višenamjenske didaktičke igračke, doslovno, igre iz kutije za cipele. Nastale su po uzoru na ShoeboxTasks.
Služe za poticanje i razvijanje: koncentracije i pažnje, mikromotorike, koordinacije oko-ruka,vidnog razlikovanja, sortiranja, praćenja slijeda...
Za stručnjake one ne predstavljaju ništa novo što već ne koriste u radu u istoj ili sličnoj formi,no roditeljima mogu poslužiti kao ideja kako jednostavno i jeftino izraditi funkcionalnu i zanimljivu didaktičku igračku. Pri njihovoj izradi treba voditi računa o potrebama i mogućnostima djeteta. Kutija mora biti tako napravljena da privuče djetetovu pažnju, a zadatak tako osmišljen da se smanji mogućnost pogreške djeteta kako bi se izbjeglo doživljavanje neuspjeha, čime će dijete ostati motivirano za daljnji rad.
 

Zašto su nastale igre iz kutije?

 
Prvenstveno zbog financijskog faktora. Zbog visokih standarda koje moraju zadovoljiti didaktičke igračke su vrlo skupe. Često ih moramo još dodatno prilagođavati individualnim mogućnostima i potrebama djeteta. 
Na ovaj način možemo izraditi jeftinu i funkcionalnu didaktičku igračku koja će u potpunosti odgovarati potrebama djeteta a igra odn. rad s njom nije ništa manje zanimljiv od igre s bilo kojom drugom igračkom.

Jednostavno umetanje

 

Drveni ili pluteni čepovi, pričvršćeni su čičak trakom na kutiju. Zadatak je odvojiti čepove od kutije i ubaciti ih kroz veliki otvor.

Kao i većina ostalih, i ova kutija je višenamjenska.U veliki otvor na kutiji možemo umetnuti plastičnu čašu u koju ćemo staviti 10 flomastera, bojica, slamki i sl. Zadatak je flomastere iz čaše umetnuti u male otvore na kutiji.U čašu možemo staviti i malene pompone ili kuglice. Zadatak je prstima ili hvataljkom vaditi pompone iz čaše i umetati ih kroz male otvore na kutiji.

Jednostavno umetanje

Čepovi i prorezi

Jednostavna i djeci zanimljiva kutija. Prorezi na kutiji nagnuti  su u različitim smjerovima što malo otežava zadatak. Kroz proreze dijete umeće plastične čepove. Ova kutija dobra je za vježbanje koordinacije oko - ruka. 
 
Slika je preuzeta sa stranice We Can Do All Things
 cepovi

Jednostavno umetanje I

Ovo je još jedna kutija jednostavnog umetanja. Plastični žetoni posloženi su u proreze na kutiji. Zadatak je jedan po jedan žeton ubaciti u kutiju. Svi žetoni ubacuju se kroz isti prorez (ne guraju se u kutiju kroz prorez na kojem stoje).

zetoni

Rastavi i umetni

Na kutiji se nalaze dva proreza različite veličine i oblika. Kroz njih umećemo različite elemente koji su međusobno spojeni. Zadatak je rastaviti elemente i svaki ubaciti kroz odgovarajući prorez na kutiji.

rastavi i umetni

Pinterest

Follow Me on Pinterest
Creative Commons License
Igram se i učim by Dubravka Kocanjer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://igramseiucim.com/