Banka riječi

Svaku riječ koju dijete usvoji dodajemo u tzv. banku riječi. Banku riječi čine kartice sa istim slikama i riječima koje smo koristili za radne listove, a na poleđini kartice piše početno slovo. Veličina kartica je otprilike 10X15 cm, no mogu biti i manje. Kartice iz banke riječi koristimo za različite igre kojima je cilj učenje slova.

banka rijeci

Glagoli i rečenice

Nakon  desetak imena koje je dijete dobro usvojilo, uvodimo prve glagole. Opet odabiremo riječi koje dijete ili može izgovoriti ili predstavljaju aktivnosti koje su djetetu iznimno važne (trči, skače, pjeva, pleše) ili bilo koje druge djetetu bliske svakodnevne  aktivnosti (jede, spava). Glagole možemo učiti i bez slika samo uz demonstraciju aktivnosti. Ukoliko se ipak odlučimo za upotrebu slika tada je potrebno sve osobe čija smo imena naučili čitati, fotografirati u navedenoj situaciji. To znači ako učimo glagol spavati onda moramo fotografirati dijete dok spava, mamu, tatu, seku , bracu i sve ostale čija smo imena naučili. U početku je to jako važno kako dijete ne bi vezalo određenu aktivnost uz određenu osobu. Tako ponavljamo za svaki glagol koji uvodimo.Jednom kad dijete stekne rutinu i sigurnost bit će dovoljno samo njega slikati u određenoj situaciji i naučiti novi glagol. Kada naučimo prvi glagol krećemo na slaganje rečenica  s karticama s riječima. Djetetu složimo nekoliko kartica u dva stupca. U jednom stupcu nalaze se imena (2-3 za početak) a u drugom stupcu nalazi se glagol. Djetetu zadamo da složi određenu rečenicu npr. Mama spava., a dijete mora odabrati odgovarajuće kartice i složiti rečenicu. Kada složi rečenicu pokažemo mu fotografiju mame koja spava.

glagoli

Knjiga abecede

U knjizi abecede sadržane su sve riječi koje je pojedino dijete usvojilo. Nju stalno nadopunjujemo, kao i banku riječi. Riječi ne moraju biti popraćene slikom. Ona nam je još jedan od načina na koji dijete ponavlja i utvrđuje usvojene riječi.

knjiga abecede

knjiga abecede 1

Moja prva knjiga

Moja prva knjiga vrlo je važna u programu globalnog čitanja. Nakon što je dijete usvojilo nekoliko prvih imena i glagola, izrađujemo mu prvu knjigu. Ona treba biti vrlo jednostavna, a dijete ju mora čitati s lakoćom i uspjehom. U njoj se nalaze vrlo jednostavne rečenice popraćene slikom. Krećemo od rečenica tipa : To je mama., To je tata. itd., nakon kojih slijede rečenice: Mama spava., Tata spava., Seka spava., Mama jede. Tata jede....

Ponekad je potrebno da slika bude u prozorčiću (ili samo prekrivena papirićem) koji dijete može otvoriti tek kad pročita rečenicu, kako bi se izbjeglo čitanje "napamet".

moja prva knjiga

Tematske knjige

Za rad u odgojno-obrazovnoj skupini koristimo tematske knjige. One prate nastavno gradivo. Za rad kod kuće one mogu biti vezane uz neki događaj (npr. rođendan) izlet ili sl.

skola

radna knjiga

Pinterest

Follow Me on Pinterest
Creative Commons License
Igram se i učim by Dubravka Kocanjer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://igramseiucim.com/