Banka riječi

Svaku riječ koju dijete usvoji dodajemo u tzv. banku riječi. Banku riječi čine kartice sa istim slikama i riječima koje smo koristili za radne listove, a na poleđini kartice piše početno slovo. Veličina kartica je otprilike 10X15 cm, no mogu biti i manje. Kartice iz banke riječi koristimo za različite igre kojima je cilj učenje slova.

banka rijeci

Pinterest

Follow Me on Pinterest
Creative Commons License
Igram se i učim by Dubravka Kocanjer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://igramseiucim.com/