Glagoli i rečenice

Nakon  desetak imena koje je dijete dobro usvojilo, uvodimo prve glagole. Opet odabiremo riječi koje dijete ili može izgovoriti ili predstavljaju aktivnosti koje su djetetu iznimno važne (trči, skače, pjeva, pleše) ili bilo koje druge djetetu bliske svakodnevne  aktivnosti (jede, spava). Glagole možemo učiti i bez slika samo uz demonstraciju aktivnosti. Ukoliko se ipak odlučimo za upotrebu slika tada je potrebno sve osobe čija smo imena naučili čitati, fotografirati u navedenoj situaciji. To znači ako učimo glagol spavati onda moramo fotografirati dijete dok spava, mamu, tatu, seku , bracu i sve ostale čija smo imena naučili. U početku je to jako važno kako dijete ne bi vezalo određenu aktivnost uz određenu osobu. Tako ponavljamo za svaki glagol koji uvodimo.Jednom kad dijete stekne rutinu i sigurnost bit će dovoljno samo njega slikati u određenoj situaciji i naučiti novi glagol. Kada naučimo prvi glagol krećemo na slaganje rečenica  s karticama s riječima. Djetetu složimo nekoliko kartica u dva stupca. U jednom stupcu nalaze se imena (2-3 za početak) a u drugom stupcu nalazi se glagol. Djetetu zadamo da složi određenu rečenicu npr. Mama spava., a dijete mora odabrati odgovarajuće kartice i složiti rečenicu. Kada složi rečenicu pokažemo mu fotografiju mame koja spava.

glagoli

Pinterest

Follow Me on Pinterest
Creative Commons License
Igram se i učim by Dubravka Kocanjer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://igramseiucim.com/