Knjiga abecede

U knjizi abecede sadržane su sve riječi koje je pojedino dijete usvojilo. Nju stalno nadopunjujemo, kao i banku riječi. Riječi ne moraju biti popraćene slikom. Ona nam je još jedan od načina na koji dijete ponavlja i utvrđuje usvojene riječi.

knjiga abecede

knjiga abecede 1

Pinterest

Follow Me on Pinterest
Creative Commons License
Igram se i učim by Dubravka Kocanjer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at http://igramseiucim.com/